Lượt xem: 2030

RÀ SOÁT DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019

RÀ SOÁT DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019


         Sáng 21/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tuấn Phong chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh để nghe báo cáo chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và Danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất bổ sung để thực hiện trong năm 2019. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

          Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở các quyết định chủ trương đầu tư đầu tư của UBND tỉnh trong 3 tháng đầu năm 2019 cho các dự án trên địa bàn các huyện, thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết, các dự án do cấp huyện đăng ký, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn chỉnh và tổng hợp danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì mục đích quốc phòng - an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Theo đó, có 14 dự án thuộc danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, trong đó có 13 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa với diện tích là 9,81 ha và 01 dự án chuyển mục đích đất rừng phòng hộ với diện tích là 1,22 ha. 33 dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất với tổng diện tích đất thu hồi là 2.909,74 ha (trong đó, có 08 dự án có trong danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ).

          Tuy nhiên, căn cứ quy định tại Điều 58, khoản 3 Điều 62 Luật đất đai 2013;  Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai. Tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh xem xét thống nhất danh mục 06 dự án (trong đó có 05 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 0,63 ha và 01 dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ 1,22 ha) và 23 dự án với diện tích 746,38 ha thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các huyện, thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết đã đầy đủ cơ sở pháp lý để bổ sung thực hiện trong năm 2019.

          Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay có 11 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác với tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng trồng là hơn 100 ha, trong đó, rừng phòng hộ 02 công trình, dự án với diện tích 22,78 ha; rừng sản xuất 03 công trình, dự án, diện tích 20,7482 ha; rừng trồng có nguồn gốc từ ngân sách (nằm ngoài quy hoạch 03 loại rừng) 06 công trình, dự án với diện tích 56,493 ha.

          Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tuấn Phong cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nêu. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hai sở rà soát, bổ sung, sớm trình UBND tỉnh xem xét.

Theo Binhthuan.gov.vn

Thông báo
Chuyên mụcThống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 979
  • Trong tuần: 10 426
  • Trong tháng: 42 285
  • Tất cả: 1079659
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang