Lượt xem: 784

Triển khai các văn bản của Trung ương

Triển khai các văn bản của Trung ương

          Ngày 31/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có Thông báo số 393/TB-UBND về việc triển khai các văn bản của Trung ương; theo đó, từ ngày 08 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhận được 13 văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành (kèm thông báo của UBND tỉnh), các văn bản nêu trên đã được số hóa và đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (www.chinhphu.vn) và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương.

          Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tải các văn bản nêu trên từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương để nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền của Sở thì khẩn trương tham mưu Giám đốc Sở báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo thực hiện./.

Thong bao 393.rar

TT.CNTTThông báo
Chuyên mụcThống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 985
  • Trong tuần: 10 432
  • Trong tháng: 42 291
  • Tất cả: 1079665
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang