HỌP UBND TỈNH THÔNG QUA DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG

Tài Nguyên Đất

HỌP UBND TỈNH THÔNG QUA DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG

07/11/2017 07:41:03

           Tiếp tục phiên họp UBND tỉnh tháng 11/2017, sáng ngày 06/11/2017, đồng chí Lương Văn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp thông qua danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở ban, nghành liên quan.

           Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, thông qua báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về kết quả rà soát danh mục đã được HĐND tỉnh thông qua thực hiện hết thời hạn 03 năm (từ năm 2015 đến năm 2017) và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện trong năm 2018.


 Ông Hồ Lâm - Giám đố Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại phiên họp

           Theo đó, trong năm 2018, sẽ điều chỉnh, hủy bỏ đối với 38 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và 159 công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hối đất đã được HĐND tỉnh thông qua thực hiện hết thời hạn 03 năm (từ năm 2015 - năm 2017) không có khả năng thực hiện. Chuyển tiếp 63 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ với diện tích đất trồng lúa 259,90 ha và đất rừng phòng hộ 71,89 ha và 298 công trình, dự án thu hồi đất đối với với diện tích 5.369,47 ha thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện trong năm 2018.

           Về danh mục công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh là 24 công trình, dự án với diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa là 42,57 ha, đất rừng phòng hộ là 42,59 ha, đất rừng đặc dụng là 7,5 ha. Danh mục các công trình thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện năm 2018 là 103 công trình, dự án với tổng diện tích là 5.460,87 ha.

           Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lương Văn Hải thống nhất với nội dung báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về kết quả rà soát danh mục đã được HĐND tỉnh thông qua thực hiện hết thời hạn 03 năm (từ năm 2015 đến năm 2017) và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện trong năm 2018. Đồng chí yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại danh mục công trình, dự án, bổ sung hoàn thiện, chuẩn bị tốt nội dung Dự thảo để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp sắp tới.

Theo binhthuan.gov.vn


Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2151888
 
 
 
 
Tin tức - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech