Hướng dẫn lập danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện trong năm 2019

Tài Nguyên Đất

Hướng dẫn lập danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện trong năm 2019

20/08/2018 14:17:35

         Căn cứ quy định tại Điều 61, Điều 62 Luật đất đai năm 2013; quy định tại Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

          Thực hiện Công văn số 3327/UBND-KT ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch khẩn trương thực hiện các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh X. Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 3802/STNMT-CCQLĐĐ ngày 17/8/2018 về việc hướng dẫn lập danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện trong năm 2019.

TT.CNTT

 

          Tải nội dung Công văn số 3802


Cong van 3802.rar

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2151876
 
 
 
 
Tin tức - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech