Công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Công ty TNHH xây lắp Hoàng Vũ

Địa Chất Khoáng Sản

Công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Công ty TNHH xây lắp Hoàng Vũ

13/04/2018 08:28:31


Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2006848
 
 
 
 
Tin tức - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech