Công khai danh sách cấp Giấy chứng nhận lần đầu năm 2017

Thông báo

Công khai danh sách cấp Giấy chứng nhận lần đầu năm 2017

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 09/1/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-STNMT ngày 30/1/2018 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo chức năng nhiệm cụ được giao, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập danh sách công khai cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với các tổ chức trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 tải danh sách kèm theo tại đây.

TTCNTT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2006822
 
 
 
 
Tin tức - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech