Môi trường

Tên Thủ Tục Tải văn bản

QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

Tập tin đính kèm:

QUY TRÌNH KIỂM TRA, XÁC NHẬN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH CỦA DỰ ÁN

Tập tin đính kèm:

QUY TRÌNH KIỂM TRA, XÁC NHẬN VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

Tập tin đính kèm:

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH VÀ CẤP QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Tập tin đính kèm:

QUY TRÌNH CẤP SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI(cấp lần đầu/cấp lại)

Tập tin đính kèm:

QUY TRÌNH XÁC NHẬN GIA HẠN GIẤY PHÉP QLCTNH ĐÃ ĐƯỢC CẤP THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 12/2006/TT-BTNMT

Tập tin đính kèm:

QUY TRÌNH CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ QLCTNH

Tập tin đính kèm:

QUY TRÌNH CẤP GIA HẠN GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI (QLCTNH)

Tập tin đính kèm:

QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI (QLCTNH)

Tập tin đính kèm:

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI (CTNH)

Tập tin đính kèm:

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI (QLCTNH)

Tập tin đính kèm:

<<  <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1937355
 
 
 
 
Tin tức - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech