Khoáng sản

Tên Thủ Tục Tải văn bản

Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cấp Tỉnh

Tập tin đính kèm:

Thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò cấp Tỉnh

Tập tin đính kèm:

Thủ tục Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản cấp Tỉnh

Tập tin đính kèm:

Thủ tục Nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất cấp Trung Ương

Tập tin đính kèm:

Thủ tục Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản cấp Trung Ương

Tập tin đính kèm:

Thủ tục Cấp mới Giấy phép thăm dò khoáng sản cấp Trung Ương

Tập tin đính kèm:

Thủ tục Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản cấp Trung Ương

Tập tin đính kèm:

QUY TRÌNH ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN

Tập tin đính kèm:

QUY TRÌNH TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN

Tập tin đính kèm:

QUY TRÌNH GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN

Tập tin đính kèm:

QUY TRÌNH CẤP PHÉP KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN

Tập tin đính kèm:

QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN

Tập tin đính kèm:

QUY TRÌNH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Tập tin đính kèm:

QUY TRÌNH TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN HOẶC TRẢ LẠI MỘT PHẦN GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Tập tin đính kèm:

QUY TRÌNH GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Tập tin đính kèm:

QUY TRÌNH CẤP PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Tập tin đính kèm:

QUY TRÌNH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Tập tin đính kèm:

QUY TRÌNH TRẢ LẠI GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN HOẶC TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHU VỰC THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Tập tin đính kèm:

QUY TRÌNH GIA HẠN GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Tập tin đính kèm:

QUY TRÌNH CẤP PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Tập tin đính kèm:

<<  <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1937340
 
 
 
 
Tin tức - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech