Thanh tra - Kiểm tra

Kết luận thanh tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2016 và Quý I/2017 tại Chi cục Biển và Hải đảo

(29/05/2017 14:46:08)

Thực hiện Quyết định số 207/QĐ-STNMT ngày 19/9/2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2016 và Quý I/2017 tại Chi cục Biển và Hải đảo, từ ngày 12/4/2017 đến ngày 21/4/2017 Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Chi cục Biển và Hải đảo.

Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(09/02/2017 10:45:10)

Theo Kế hoạch thanh tra năm 2017 được Bộ trưởng Bộ TN&MT phê duyệt, năm (05) đơn vị trực thuộc được giao chủ trì các cuộc thanh tra năm 2017 của Bộ TN&MT bao gồm: Thanh tra Bộ, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Quản lý tài nguyên nước.

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

(22/12/2016 10:50:25)

Ngày 16/12/2016 sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định số 604/QĐ-STNMT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2090637
 
 
 
 
Tin tức - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech