Cải cách Hành chính

CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

(14/04/2017 07:30:32)

Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

(25/10/2016 14:00:52)

Sở Tài nguyên và Môi trường có báo cáo số 286/BC-STNMT về việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

Triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh

(20/06/2016 08:02:06)

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các phòng, đơn vị tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1382/SNV-CCHC ngày 30/5/2016 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1832525
 
 
 
 
Tin tức - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech