Cải cách Hành chính

CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

(14/04/2017 07:30:32)

Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

(25/10/2016 14:00:52)

Sở Tài nguyên và Môi trường có báo cáo số 286/BC-STNMT về việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

Triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh

(20/06/2016 08:02:06)

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các phòng, đơn vị tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1382/SNV-CCHC ngày 30/5/2016 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh

Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2016

(20/06/2016 07:52:58)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2016

Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

(13/06/2016 08:16:03)

Thực hiện nội dung Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 016-2020 tỉnh Bình Thuận, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1710695
 
 
 
 
Tin tức - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech