Góp ý dự thảo Quyết định quy định hạn mức công nhận đất nông nghiệp do tự khai hoang; mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lấy Ý Kiến Góp Ý

Góp ý dự thảo Quyết định quy định hạn mức công nhận đất nông nghiệp do tự khai hoang; mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

09/08/2019 15:33:48

Căn cứ Khoản 4 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Điều 162 Luật Đất đai năm 2013; triển khai thực hiện Kết luận số 1645/KL-BTNMT ngày 04/4/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1713/UBND-NC ngày 02/5/2018 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 1645/KL-BTNMT ngày 04/4/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

          Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo Quyết định quy định hạn mức công nhận đất nông nghiệp do tự khai hoang; mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận gửi đến các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và các tổ chức, cá nhân có ý kiến góp ý đối với dự thảo.

          Thời gian để các tổ chức, cá nhân có ý kiến góp ý là 30 ngày kể từ ngày đăng dự thảo kèm theo Công văn này trên trang Web của Sở Tài nguyên và Môi trường: http://stnmt.binhthuan.gov.vn/ hoặc trang Web của Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: http://www.binhthuan.org.vn/ hoặc Cổng thông tin điện tử tỉnh.

          Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, số 15 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; bản file số đề nghị gửi qua địa chỉ thư điện tử: tupv@stnmt.binhthuan.gov.vn.

          TT.CNTT


Tải dự thảo Quyết định quy định hạn mức công nhận đất nông nghiệp do tự khai hoang; mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


du thao han muc tu khai hoang gui lay y kien kem theo CV 3487.docx

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2115175
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech