Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4

Cải cách Hành chính

Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4

08/07/2019 08:37:47

Nhằm thực hiện có hiệu quả việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Sở Tài nguyên và Môi trường, góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

          Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận thông báo đến các tổ chức, cá nhân danh mục thủ tục hành chính của Sở đang được triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh bao gồm:

          1. Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3:

          1. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.

          2. Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản

          3. Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

          4. Cấp lại giấy phép tài nguyên nước

          5. Cấp lại giấy phép Hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

          2. Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:

          1. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao (Đối với dự án đầu tư đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì không phải thực hiện thủ tục thẩm định này. Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực dự án vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì nộp hồ sơ thẩm định trong thời gian thực hiện Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để lập Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời, chủ đầu tư được tiến hành khảo sát, đo đạc để lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng. Thời điểm thẩm định nhu cầu sử dụng đất xin giao đất, cho thuê đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư: Khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư mà phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thủ tục này chỉ thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất hoặc HĐND cấp tỉnh có Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất).

          2. Xác nhận đăng ký Kế hoạch Bảo vệ môi trường

          3. Xác nhận đăng ký Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản

          4. Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

          5. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

          6. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng)

          7. Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

          8. Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

          Khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính trên, vui lòng truy cập vào website http://dichvucong.binhthuan.gov.vn để thực hiện và làm theo hướng dẫn. Quá trình thực hiện nếu cần sự hỗ trợ, vui lòng liên hệ Trung tâm Hành chính công (số điện thoại: 0252.3825.165; bấm số 112 gặp Quầy giao dịch của Sở Tài nguyên và Môi trường) để được hướng dẫn, hỗ trợ./.

TT.CNTT


Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2151886
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech