Văn bản pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
24/VBHN-BTNMT 10/12/2018

Quy định kỹ thuật quốc gia về môi trường


Tệp đính kèm:  2019-02-28 (25).pdf  
18/VBHN-BTNMT 10/12/2018

Quy định kỹ thuật quốc gia về môi trường


Tệp đính kèm:  18-VBHN-BTNMT.pdf  
26/VBHN-BTNMT 10/12/2018


Tệp đính kèm:  26-VBHN-BTNMT.pdf  
03/2019/TT-BTC 15/01/2019

Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến.


Tệp đính kèm:  Thong tu 03_2019_TT_BTC.pdf  
29/2018/TT-BTNMT 26/12/2018

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.


Tệp đính kèm:  tt.29.2018.btnmt.26.12.2018.pdf  
32/2018/TT-BTNMT 26/12/2018

Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng


Tệp đính kèm:  32-2018-TT-BTNMT.pdf  
20/2018/TT-BTNMT 08/11/2018

Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường.<<  <  ...  3  4  5  6  7  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản của Trung Ương - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech