Văn bản pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
27/2019/NĐ-CP 13/03/2019

Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ


Tệp đính kèm:  27.signed.pdf  
31/2019/NĐ-CP 10/04/2019

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo


Tệp đính kèm:  31.signed.pdf  
17/2019/QĐ-TTg 08/04/2019

Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu


Tệp đính kèm:  17.signed.pdf  
32/2019/NĐ-CP 10/04/2019

Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên


Tệp đính kèm:  32.signed.pdf  
01/2019/TT-BTNMT 08/03/2019

Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 08/03/2019


Tệp đính kèm:  01-2019-TT-BTNMT.pdf  
27/2019/NĐ-CP 13/03/2019

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ


Tệp đính kèm:  27.signed.pdf  
32/2018/TT-BTNMT 26/12/2018

Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng<<  <  ...  2  3  4  5  6  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản của Trung Ương - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech