Văn bản pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
59/2019/NĐ-CP 01/07/2019

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng


Tệp đính kèm:  59.signed.pdf  
40/2019/NĐ-CP 13/05/2019

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường


Tệp đính kèm:  Nghi dinh 40-ND-CP.rar  
51/2019/NĐ-CP 13/06/2019

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ


Tệp đính kèm:  51.2019.ND-CP_Signed.pdf  
53/2019/NĐ-CP 17/06/2019

Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi, đê điều, phòng chống lũ của tuyến sông có đê


Tệp đính kèm:  Nghị định 53_Signed.pdf  
1552/QĐ-BTNMT 21/06/2019

Về việc ban hành Quyết định công bố bổ sung TTHC được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và môi trường


Tệp đính kèm:  1552-qd-btnmt_Signed.pdf  
09/2019/TT-BGTVT 01/03/2019

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu


Tệp đính kèm:  Thong tu 09 BGTVT.pdf  
21/2019/TT-BTC 11/04/2019

Hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ


Tệp đính kèm:  21-BTC.signed.pdf  

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản của Trung Ương - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech