Văn bản pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
45/2018/TT-BGTVT 13/08/2018

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 90/2014 /TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc


Tệp đính kèm:  45-2018-TT-BGTVT.pdf  
44/2018/TT-BGTVT 03/08/2018

Ban hành định mức Kinh tế - Kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải


Tệp đính kèm:  44-2018-TT-BGTVT.pdf  
59/2018/TT-BTC 16/07/2018

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 219/20 15/TT -BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp


Tệp đính kèm:  59-2018-TT-BTC.pdf  
34/20 18/QD- TTg 10/08/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý Thị trường trực thuộc Bộ Công Thương


Tệp đính kèm:  34-20 18-QD- TTg.pdf  
105/2018/ND-CP 08/08/2018

Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam


Tệp đính kèm:  105-2018-ND-CP.pdf  
104/2018/ND-CP 06/08/2018

Quy định chi tiết một số điều Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài


Tệp đính kèm:  104-2018-ND-CP.pdf  
67/2018/TT-BTC 06/08/2018

Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản công


Tệp đính kèm:  67-2018-TT-BTC.pdf  

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản của Trung Ương - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech