Văn bản pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
62/2019/NĐ-CP 11/07/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa


Tệp đính kèm:  62.signed.pdf  
1762/QĐ-BTNMT 14/07/2019

Ban hành phương án thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019


Tệp đính kèm:  1762-QD-BTNMT.rar  
03/2019/TT-BNV 14/05/2019

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập


Tệp đính kèm:  03-BNV.signed.pdf  
41/2019/NĐ-CP 15/05/2019

Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử


Tệp đính kèm:  41.signed_01.pdf  
08/2019/TT-BKHĐT 17/05/2019

Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch


Tệp đính kèm:  Thong tu 08.rar  
21/2019/TT-BGTVT 12/06/2019

Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận, vùng nước cảng biển Bình Thuận - Ninh Thuận tại khu vực Vĩnh Tân - Cà Ná và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Bình Thuận


Tệp đính kèm:  21-BGTVT.signed.pdf  
33/2019/TT-BTC 10/06/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ


Tệp đính kèm:  33-BTC.signed.pdf  

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản của Trung Ương - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech