Văn bản pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
19/2017/TT-BTTTT 12/09/2017

Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thông tin và Truyền thông


Tệp đính kèm:  19.2017.TT-BTTTT.pdf  
43/2015/TT-BTNMT 29/09/2015

Báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường


Tệp đính kèm:  Thong tu 43 BTNMT.pdf  
35/2015/TT-BTNMT 30/06/2015

Bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao


Tệp đính kèm:  Thong tu 35 BTNMT.pdf  
38/2015/NĐ-CP 24/04/2015

Về quản lý chất thải và phế liệu


Tệp đính kèm:  Nghi dinh 38 2015.pdf  
31/2016/TT-BTNMT 14/10/2016

Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.


Tệp đính kèm:  Thong tu 31 BTNMT.pdf  
24/2017/TT-BTNMT 01/09/2017

Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường


Tệp đính kèm:  Thong Tu 24 BTNMT.pdf  
30/2017/TT-BTNMT 11/09/2017

Ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước


Tệp đính kèm:  Thong tu 30 2017.pdf  

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản của Trung Ương - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech