Văn bản pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2601/QÐ-BTNMT 23/10/2017

Ban hành Quy chế bình xét, công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường hằng năm


2568/QÐ-BTNMT 20/10/2017

Công bố danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo phương thức trực tuyến năm 2017


2571/QÐ/BTNMT 20/10/2017

Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường


7/2017/TT-BNV 10/10/2017

Thông tư 07/2017/TT-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách Nhà nước


Tệp đính kèm:  Thong tu 07 2017 BNV.pdf  
37/2017/TT-BTNMT 06/10/2017

Thông tư số 37/2017/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước


Tệp đính kèm:  Thong tu 37 2017 BTNMT.pdf  
31/2017/TT-BTNMT 27/09/2017

Thông tư số 31/2017/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường


Tệp đính kèm:  31_2017_TT-BTNMT.pdf  
36/2017/TT-BTNMT 06/10/2017

Thông tư số 36/2017/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy


Tệp đính kèm:  Thong tu 36 2017.pdf  

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản của Trung Ương - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech