Văn bản pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4974 /STNMT-VP 26/09/2017

Hệ thống hóa và Lập danh mục các loại báo cáo, chế độ báo cáo theo lĩnh vực quản lý


Tệp đính kèm:  Cong van 4974.rar  
5016/KH-STNMT 29/09/2017

Về việc xây dựng Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 30/8/2017 của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa


Tệp đính kèm:  5016 Xay dung ke hoach CTH so 32.pdf  
5044/STNMT-VP 02/10/2017

Triển khai một số hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” – 04/10/2017


Tệp đính kèm:  Khau hieu PCCC.rar  
5070/STNMT-TTCNTT 04/10/2017

Truyền nhận dữ liệu quan trắc tự động về Sở Tài nguyên và Môi trường để phục vụ công tác quản lý


Tệp đính kèm:  5070 CV_huong_dan_doanh_nghiep_2017.pdf  
5102/STNMT-VP 04/10/2017

Triển khai thực hiện Kết luận số 378-KL/TU của Tỉnh ủy Bình Thuận


322/BC-STNMT 05/10/2017

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công nghệ thông tin năm 2018


5253/STNMT-VP 16/10/2017

Rà soát danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm hành chính công<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản của sở TN&MT - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech