Văn bản pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
339/BC-STNMT 15/11/2018

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trong thời gian tớ


Tệp đính kèm:  339 Bao cao cchc nam 2018.signed.signed  
787 /TB-STNMT 15/11/2018

Thông báo kết quả phúc khảo (vòng 2), kỳ tuyển dụng công chức nhà nước năm 2018


Tệp đính kèm:  dangwebtaithongbao  
784/TB-STNMT 14/11/2018

Thông báo về công khai tên tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản


5368 /KH-STNMT 12/11/2018

Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2019


Tệp đính kèm:  kehoachdinhky2019chuyendoi.rar  
774/TB-STNMT 12/11/2018

Thông báo về việc Công khai Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  774_Thong bao cong khai TTHC.signed.signed  
773/TB-STNMT 08/11/2018

Triển khai các văn bản của Trung ương


Tệp đính kèm:  773_Trien khai van ban cua TW.pdf  
520 /QĐ-STNMT 01/11/2018

Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường


Tệp đính kèm:  0001.jpg  

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản của sở TN&MT - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech