Văn bản pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
968/QĐ-UBND 16/04/2018

phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đức Linh


Tệp đính kèm:  Quyet dinh KHSDD 2018 huyen Duc Linh.rar  
54/2018/NQ-HĐND 30/03/2018

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh


Tệp đính kèm:  2018-04-05 (20).pdf  
55/2018/NQ-HĐND 30/03/2018

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh


Tệp đính kèm:  2018-04-05 (21).pdf  
56/2018/NQ-HĐND 30/03/2018

Bổ sung điểm c khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 89/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp tục phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020


Tệp đính kèm:  2018-04-05 (22).pdf  
41/2018/NQ-HĐND 30/03/2018

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh


Tệp đính kèm:  2018-04-05 (7).pdf  
50/2018/NQ-HĐND 30/03/2018

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh


Tệp đính kèm:  2018-04-05 (16).pdf  
53/2018/NQ-HĐND 30/03/2018

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh


Tệp đính kèm:  2018-04-05 (19).pdf  

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản của Tỉnh - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech