Thông tin lãnh đạo Sở và các phòng đơn vị

Thông tin lãnh đạo Sở

Thông tin lãnh đạo Sở và các phòng đơn vị

08/09/2017 07:47:59


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông Tin Lãnh Đạo Sở - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech