Lấy ý kiến góp ý dự thảo Danh mục các khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Thuận

Lấy Ý Kiến Góp Ý

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Danh mục các khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Thuận

09/11/2018 15:26:27Tải góp ý tại đây


Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lấy Ý Kiến Góp Ý - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech