Góp ý kiến phương án giá, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lấy Ý Kiến Góp Ý

Góp ý kiến phương án giá, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

12/07/2018 13:44:28

        Thực hiện nội dung về lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản QPPL quy định tại Điều 120 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và việc đánh số thứ tự của dự thảo văn bản QPPL quy định tại điều 39 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016). Sở Tài nguyên và Môi trường gửi dự thảo Quyết định trên (gọi tắt là dự thảo) để các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý theo quy định của pháp luật.

          Đối với các cơ quan, đơn vị được gửi lấy ý kiến, có văn bản góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 07 năm 2018. Các cơ quan, đơn vị gửi văn bản trả lời sau thời hạn nêu trên hoặc không có văn bản trả lời, Sở Tài nguyên và Môi trường xem như cơ quan, đơn vị đó đồng ý với nội dung của dự thảo. Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.

TT.CNTT

          Tải nội dung phương án giá, dự thảo Quyết định Tại đây


Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lấy Ý Kiến Góp Ý - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech