Lấy ý kiến góp ý Dự thảo và báo cáo tiếp thu dự án Hành lang bảo vệ bờ biển

Lấy Ý Kiến Góp Ý

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo và báo cáo tiếp thu dự án Hành lang bảo vệ bờ biển

14/03/2019 09:46:38

Tải Dự thảo và báo cáo tiếp thu dự án Hành lang bảo vệ bờ biển theo đường link dưới đây:


https://drive.google.com/open?id=1R5-fCNHvejNkfmEapm2_TVbWtuK313G-

https://drive.google.com/open?id=1UbRPNljWfkNpZ1LcK5bMc1-h0oUuBbOr


Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lấy Ý Kiến Góp Ý - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech