Lấy Ý Kiến Góp Ý

Góp ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

(07/09/2017 11:37:41)

Thực hiện Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Ban hành danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng dân dân tỉnh.

<<  <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lấy Ý Kiến Góp Ý - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech