Thông Tin Chỉ Đạo Điều Hành

Nâng cao tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

(25/04/2017 08:06:39)

Thực hiện nội dung Công văn số 1272/UBND-KGVX ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh.

Bộ TN&MT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

(18/04/2017 10:10:40)

Ngày 31/3/2017, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 673/QĐ-BTNMT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực của Bộ tính đến ngày 30/01/2017.

Định hướng công tác tuyên truyền về tài nguyên và môi trường năm 2017

(17/04/2017 13:55:12)

Thực hiện nội dung Công văn số 1472/BTNMT-TĐKTT ngày 29/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc định hướng công tác tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2017

<<  <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông Tin Chỉ Đạo Điều Hành - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech